Anterior | Inici | SegŁent


Conclusions

Els problemes que has hagut de resoldre t'han ajudat a comprendre una mica millor els conceptes de sostenibilitat i hauràs pogut aplicar-los al teu entorn real.

Hauràs pogut formar-te una opinió més ben fundada dels temes que afecten a la teva col·lectivitat i al teu país en un moment molt important.

Hauràs après a recollir informació d'una manera crítica i oberta, seleccionar les fonts més adients i fer-ne un ús creatiu per presentar de forma entenidora i atractiva les teves troballes. També t'hauràs hagut d'esforaçar per a treballar en equip, de manera responsable i eficient, i hauràs pogut utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.

Cal que contestis algunes preguntes a manera de conclusió final, per tal que valoris tu mateix el que has fet.:

  1.  Et sents satisfet de la qualitat final dels informes que has o heu elaborat?

  2. Què podries haver fet per millorar-ne la qualitat?

  3. Quina de les habilitats relacionades abans (cercar informació, processar-la i seleccionar-la, presentar-la i comunicar-la, millorar la comprensió del temari) creus que ha millorat més amb aquesta activitat?

  4. En quines habilitats t'hauries de concentrar per millorar en el futur?

  5. Quines tasques de les que has fet t'han ajudat a desenvolupar les habilitats que t'han estat necessàries al llarg de l'activitat?

  6. Com valoraries la teva feina? Detalla exemples que justifiquin la teva valoració.

Anterior | Inici | SegŁent