-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-Manual de música en anglès
---

 

música / anglès

Antònia M. Vaquer i Miquel À. Bauzà (professors de música)
Antònia Motos i Maria Vicens (professores d'anglès)
Joana Cabot (professora de plàstica)

iesbinissalem@educacio.caib.es

IES Binissalem
Binissalem
IES Damià Huguet
Campos

Dipòsit legal: PM 2238-2009

El present manual VERSIÓ DEFINITIVA sorgeix de la tasca realitzada pels departaments de música dels IES de Campos i de Binissalem per professionals de música en llengua anglesa i professors de llengua anglesa durant els dos darrers anys (els cursos 07-08 i 08-09).

Aquesta col·laboració ha portat a:

[ imatge manual de música ]
  • Un intercanvi constant de material, a nivell personal primer i després a través d'un grup de treball creat expressament al CEP de Manacor.

  • La celebració de tres trobades que tengueren lloc a l'ermita de Campos i a can Gelabert durant els esmentats cursos.

Les conclusions a què hem arribat després d'aquesta intensa tasca són principalment les següents:

  • Hi ha una gran mancança de manuals adaptats al nostre currículum. Al Regne Unit els manuals de música de secundària preparen l'alumnat per a la Standard Grade Music d'una manera molt específica amb tota una sèrie de proves que ja en el seu plantejament no són aplicables a la nostra realitat.

  • Les competències musicals del nostre alumnat necessiten ser explicades en un anglès més senzill que el es troba en manuals i webs anglesos del mateix nivell educatiu.

Per tot això, i a partir de la nostra experiència, hem decidit elaborat un manual de música en llengua anglesa per a primer d'ESO, que pot servir d'ajuda al professorat implicat dins aquest programa.

L'objectiu al que es pretén arribar és doble i se centra en l'aprenentatge dels continguts de música i en l'aprenentatge simultani d'una llengua estrangera, en aquest cas l'anglès, tal com es fa referència a la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). Això ha comportat una gran feina d'equip entre els departaments d'anglès i de música per tal d'adaptar els continguts de les dues àrees i elaborar activitats encaminades a millorar les destreses orals i escrites dels alumnes en llengua anglesa.

Mallorca, primavera del 2009

---

PDF Manual de música en anglès 2.99 Mb VERSIÓ DEFINITIVA 15/9/2011


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-