[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-Avaluació de l'àrea de Matemàtiques. Proposta de proves per a l'Educació primària
---

 

matemàtiques

Amat Ortega, Rosario
Comas Homar, Llorenç
Martínez González, Juan
Martorell Gelabert, Mª del Carme
Mora Mir, Joan
Morey Matas, Maria
Rivera Ruiz, Manuel
Sánchez Sánchez, Angel
Vicens Cerdà, Catalina Mª

Bilbao Buñuel, Rosalia - Coordinadora

Aquest Grup de Treball es va crear dins el Seminari d'Equips Directius de Calvià i Andratx

Aquestes proves objectives estandarditzades per avaluar el funcionament de l'àrea de matemàtiques, pretenen recollir informació significativa, encara què l'objectiu final no és la recollida d'informació sinó les decisions que es prenguin a partir d'aquesta informació, és a dir, millorar la tasca docent.

Imatge AVALUACIÓ DE L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES

Aquesta publicació es va elaborar com una eina didàctica d'indubtable valor per a l'avaluació de les matemàtiques a l'Educació Primària. Moltes escoles de Balears i especialment de Calvià empren aquestes proves com avaluació inicial (nivell anterior) i final. Les proves de nivells inferiors es poden aplicar a alumnes que duen un cert retràs, per situar el seu nivell curricular.

Creiem que el material que es presenta pot ser útil tant pel professorat com per a l'alumnat i, per tant, pel centre.

La publicació (en format PDF) consta de les següents parts:

  1. Introducció
  2. Objectius
  3. Procés de treball
  4. Anàlisis i documentació de les proves
  5. Proves. Encara que tota la documentació està en català; les proves les hem traduït al castellà i les podeu trobar en les dues llengües. També trobareu una graella, editada en format excel, per obtenir resultats estadístics. Són dos fitxers: un per centres d'una línia i l'altre per centres de dues línies.

Aconsellam als professionals de l'ensenyament interessats en aplicar aquestes proves (apartat 5) que no es limitin a mirar les proves i aplicar-les. És imprescindible tenir tota la documentació de l'apartat 4 per entendre el procés, saber el material que es necessita, com s'han d'aplicar, avaluar-les, ...

Respecte de l'avaluació, la distribució de valors numèrics (puntuació) de cada ítem, és una proposta que com a tal, cada mestre i cada centre pot modificar per adaptar-la als seus criteris. Hem d'afegir que la proposta que fem ha estat molt pensada i consensuada entre tots els membres del grup de treball que ha fet aquestes proves.

Per a qualsevol informació sobre aquestes proves de matemàtiques:

 

---
Publicació

1. Introducció 37 kb

1.1. Origen del treball
1.2. Metodologia del treball durant el curs 97/98
1.3. Resultats obtinguts
1.4. Agraïments

2. Objectius 9 kb

2.1. Pel professorat
2.2. Per a l'alumnat
2.3. Pels centres

3. Procés de treball 22 kb

3.1. D'on partim?
3.2. Què s'ha fet?
3.3. Com seguir?

 

 

4. Anàlisi i documentació de les proves 247 kb

4.1. Estructura i presentació
4.2. Documentació de les proves: anàlisi ítem per ítem per blocs de continguts i nivell, en relació a tipus de continguts, objectius, explicitació (comentaris i material necessari), criteris d'avaluació, valoració i puntuació.
4.3. Graelles de continguts per blocs.
4.4. Graella per baremar estadísticament els resultats a nivell global. (format excel).

5. Proves de matemàtiques
Nombres i operacions 1r 288 kb
Nombres i operacions 3r 7 kb
Nombres i operacions 5è 16 kb

Geometria 1r 21 kb
Geometria 3r 38 kb
Geometria 5è 70 kb

Mesura 1r 28 kb
Mesura 3r 12 kb
Mesura 5è 56 kb

Tractament de la informació 2n 110 kb
Tractament de la informació 4t 119 kb
Tractament de la informació 6è 13 kb
Nombres i operacions 2n 142 kb
Nombres i operacions 4t 46 kb
Nombres i operacions 6è 9 kb

Geometria 2n 17 kb
Geometria 4t 92 kb
Geometria 6è 20 kb

Mesura 2n 233 kb
Mesura 4t 16 kb
Mesura 6è 53 kb

Tractament de la informació 3r 146 kb
Tractament de la informació 5è 42 kb
Proves de matemàtiques en català: document sencer comprimit 1.68 Mb

Proves de matemàtiques en castellà: document sencer comprimit 1.47 Mb


Graella per baremar estadísticament els resultats: centres d'una línia (format excel) 22 kb

Graella per baremar estadísticament els resultats: centres de dues línies (format excel) 27 kb

 


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte