[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-Activitats de matemàtiques 6è de primària
---

 

matemàtiques

Juan Martínez González (juanmar@educacio.caib.es)

CP Son Ferrer
Calvià

En aquest paquet d'activitats de CLIC es presenta el més significatiu del currículum de matemàtiques de 6è de primària:

 1. Números naturals i operacions amb ells
 2. Potències i arrels
 3. Múltiples i divisors
 4. Fraccions
 5. Angles
 6. Unitats de temps. Sistema sexagesimal
 7. Números decimals
 8. Operacions amb números decimals
 9. Proporcionalitat
 10. Percentatges
 11. La calculadora
 12. La circumferència
 13. Unitats de capacitat
 14. Unitats de superfície
 15. Àrea i perímetre de figures geomètriques
 16. Tractament de la informació
Imatge CLIC - Activitats de matemàtiques 6è de primària

Pensam que pot ser una eina molt interessant per treballar les matemàtiques a 6è amb el suport informàtic del programa CLIC.

S'ha intentat que les activitats siguin atractives i motivadores en si mateixes.

Aquest paquet d'activitats s'ha treballat al llarg del curs 2001/02 al CP Son Ferrer i l'acollida per part de l'alumnat i el professorat ha estat positiva.

Aquest és un exemple de les activitats que es presenten en aquest paquet:

Imatge exemple de les activitats

>> Activitats de matemàtiques 5è de primària

 

17 paquets
281 activitats

L'instal·lador d'aquest paquet d'activitats ocupa més de 1.4 Mb. Està dividit en trossos per tal de facilitar la còpia en disquets. El primer tros porta l'extensió EXE i els altres tenen el mateix nom, però acabat amb W02, W03... etc. El procés normal és descomprimir i copiar tots els fitxers a una mateixa carpeta del disc dur i executar el primer fitxer, que accedeix a la informació continguda en els altres quan ho necessita. També es pot copiar cada fitxer en un disquet diferent, executar l'EXE des del primer disquet i anar-los canviant quan l'instal·lador ho demani.

---
ZIP ActMate6 aplicació completa comprimida 4.61 Mb
ZIP Activ6.exe disc 1 comprimit 1.17 Mb ZIP Activ6.w03 disc 3 comprimit 1.38 Mb
provmatclic.pcc (zip) Activ6.w02 disc 2 comprimit 1.24 Mb ZIP Activ6.w04 disc 4 comprimit 935 Kb

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte