CRÈDITS

---

Aquesta WebQuest ha estat elaborada segons el model desenvolupat per Bernie Dodge, si voleu comunicar-vos amb ell bdodge@mail.sdsu.edu .

La WQ s’ha creat dins el curs: “WEBQUEST, una eina per treballar amb internet a l’aula”,  oferit per la conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears, novembre-desembre de 2005.

He utilitzat com assessorament les WQ trobades a:

http://www.xtec.es/recursos/webquests/htm/indexedso.htm

Afegir també que les imatges utilitzades en aquesta WQ han estat trobades a la xarxa.  Gràcies als seus creadors.

I finalment, només agrair a 4Z la seva infinita paciència.