PROCÉS

---

 

                                                 

 

Elaborar un dossier amb el Word no és gens complicat en els temps que corren, però recordeu que si voleu fer-lo més atractiu no oblideu que podeu afegir imatges i arxius de so.  És molt important que tingueu un gran afany per descobrir noves aplicacions.

 

 

 

 

 

 

 “Crec que és correcte, però deixam comprovar-ho”

 

 

Tot seguit teniu unes pautes que us ajudaran en tot el procés.

 

·                  Abans de començar:

 

-         Dividiu-vos en grups de treball de cinc membres.

-         Llegiu atentament els apartats d’INTRODUCCIÓ i TASCA, per recordar clarament que demanen.

-         També és molt interessant anar a l’apartat d’AVALUACIÓ per saber exactament què s’avaluarà.

-         No dubteu en consultar amb la profe si teniu cap problema.

 

 

·                  Qui és qui?   Com ens distribuirem la feina dins el grup de treball?

 

Farem grups de treball de cinc persones.  Cada membre del grup assolirà un rol que li permetrà aprofundir en el tema treballat.

 

-         Especialista en organització i recerca.   Serà capaç d’organitzar la recerca d’informació pertinent per al treball demanat i de solucionar els possibles problemes que puguin aparèixer.

-         Dos especialistes en el tema tractat.  Hauran de destriar tota la informació obtinguda i anar informant a la resta del grup dels progressos.

-         Dos especialistes de resolució i muntatge. Són els responsables del format final del treball.  Han de tenir molt clar que volen fer i anar coordinant amb els altres membres l’evolució del treball.

 

És molt important no distribuir els rols a l’atzar, penseu en les vostres capacitats i de totes formes recordeu que el treball és en grup i que en tot moment tothom ha d’estar ben informat.

 

 

·                  On trobarem la informació adient?

 

En aquesta pàgina trobareu un llistat de pàgines web,  on podeu trobar informació interessant, però no oblideu que podeu fer la recerca lliurement utilitzant diferents cercadors (teniu les diferents adreces a la mateixa pàgina).