Millorem el mediambient

Webquest

Introducció
Tasca
Activitats
Avaluació
Conclusió
Crèdits
Guia Didàctica

Activitat 3

Pregunta bàsica per un bon investigador: Per què s’ha de reciclar paper?

Perquè ho diuen els companys, els mestres, els pares ...

Abans de començar a reciclar hauríem de saber les raons.

http://www.xtec.es/recursos/ciencies/ambinet/ambinet/cubi-paper/frame-r.htm