Millorem el mediambient

Webquest

Introducció
Tasca
Activitats
Avaluació
Conclusió
Crèdits
Guia Didàctica

Activitat 8

Ja sabeu a quin contenidor va cada cosa? Esteis ben segurs?

Ara mateix ho comprovarem, pots imprimir les següents fitxes i relacionar els objectes amb el seu contenidor.