Fitxa 1: Relaciona cada contenidor amb el seu nom.

 

VIDRE

MATERIAL DE REBUIG

DEIXELLARIA

MATÈRIA ORGÀNICA

PAPER

ENVASOS I PLÀSTICS