Fitxa 2: Pots dir a quins contenidors posaries aquests residus?