Nom ........................................................................................

 Punts

1

2

3

4

Totals

Recollir la informació

No recull cap informació relacionada amb el treball

Recull mínima informació relacionada amb el treball

Recull força informació relacionada amb el treball

Recull tota informació relacionada amb el treball

 

Compartir les informacions

No transmet cap informació al grup.

Transmet poca informació al grup

Transmet molta informació al grup

Transmet tota la informació al grup

 

Responsabilitats

No fa mai les seves feines

Molt poques vegades fa la seva feina. Sempre se li ha de recordar.

Normalment fa la feina. Poques vegades sse li ha de recordar.

Sempre fa la feina. Mai se li ha de recordar.

 

Escoltar

Sempre xerra. Mai escolta

Generalment xerra. No escolta gaire.

Escolta. Però sovint xerra massa.

Escolta i parla de manera adequada.

 

Cooperar

Generalment discuteix amb els components del grup

Discuteix de vegades.

Rarament discuteix.

Mai discuteix amb els components del grup

 

Prendre decisions

Sempre vol tenir raó.

Moltes vegades decideix anar amb els amics i no escoltar totes les possibilitats.

Considera normalment totes les possibilitats.

Ajuda sempre al grup a prendre la decisió.

 

 

Per estar ben safisfets del treball realitzat hauríeu de sumar més de 18 punts .