Crèdits i Referències

Aquesta WebQuest ha estat elaborada durant el curs a distància oferit per la conselleria d'educació i cultura de les Illes Balears “WebQuest, una eina per treballar amb internet a l'aula”

Voldria donar les gràcies al meu tutor en Sebastià Vidal, que m'ha ajudat a solventar tots els problemes que m'he trobat en la seva elaboració.

Donar les gràcies també al creador de les WebQuests, en Bernie Dodge, que sense la seva tasca, segur que no estaríem creant aquest tipus d'unitats didàctiques.

Felicitar a ne'n Sebastià Capella i Priu i a na Carme Barba i Coromines pel fantàstic material que han elaborat per conèixer i aprendre a crear una WebQuest, m'ha servit de gran ajuda.

Algunes adreces que m’han ajudat a elaborar aquesta WQ han estat :

Return to the Beginning