El Procés

Per facilitar la tasca que heu de fer per ajudar a l'Enric treballareu en grups de dos alumnes. Per tant:

1. En primer lloc el professor designarà l'equip del que formaràs part

2. A continuació haureu de realitzar les següents activitats:

3. Finalment haureu d'entregar les dues plantilles d'àrees i volums, el document amb les dues imatges de les instal·lacions i el llistat de material necessari.