La Tasca

De tota la feina que he de fer, que és molta, he pensat que em podrieu ajudar amb la piscina olímpica i el camp de futbol.

Necessit saber les mesures reglamentàries que han de tenir i la quantitat de material que necessitaré per fer els acabats de les dues instal·lacions.


El que necessit és molt simple, un full de text on hi hagi el dibuix de les dues instal·lacions amb les seves dimensions i un llistat de les quantitats, amb l'explicació corresponent de com les heu calculat, dels següents materials:

Per fer aquesta tasca només necessitareu accés a internet i un processador de textos.

 Ànim que segur ho fareu molt bé

Return to the Beginning