2. Tasca Estació b

Amics observadors de l'Estació b, aquí teniu el vostre mapa per completar.

 

http://www.geo.ya.com/ascensiones/indice.htm

http://www.xtec.es/centres/e3004438/meteo/nuvols.htm

http://www.imn.ac.cr/nubes/nubes.htm

http://www.meteored.com/fotos/

http://www.meteosort.com/meteosort/cat/fotos.htm

Ves a veure els resultats a obtenir.