3. Tasca Estació g

Amics viatgers de l'Estació g, aquí teniu la vostra guia per completar.

http://www.meteored.com/principal/satelites.asp

http://www.infomet.fcr.es/meteosat/

http://www.inm.es/web/infmet/satel/meteose.html

http://www.inm.es/web/infmet/satel/sespan.html

http://www.gencat.net/servmet/marcs/marcos_previsio/marcs_paicat.htm

http://www.inm.es/web/infmet/predi/mapgen.html

http://www.geo.ya.com/ascensiones/indice.htm

http://www.geo.ya.com/ascensiones/indice.htm

 

http://www.gencat.net/servmet/marcs/marcos_previsio/marcs_paicat.htm

 

Ves a veure els resultats a obtenir.