El procés

Anem ja a posar-nos a fer feina.

Primer de tot us distribuireu en grups d'investigació. Fareu una recerca a tres nivells:

1. Definició, mecanismes de formació i importància de l'estudi dels núvols.

2. Classificació dels núvols. Trets diferenciadors.

3. Veure i viure el cel: què veim des de l'espai, què ens mostren i què passa realment?

Cada grup de feina ha d'estar format per 7 de vosaltres, i després en subgrups tractareu cada un dels apartats anteriors.

Cada subgrup serà una estació investigadora i observadora, que anomenareu amb lletres gregues:

Ara ves a la teva estació i segueix el camí que tens indicat per dur a terme la teva investigació. Bona sort!

De qualque manera hem de recollir tota la informació i mostrar-la a la resta de companys. Endavant!

 

Return to the Beginning