Presentació dels resultats

 

 

 

Abans del treball
Durant el treball
Després del treball

Estació a

Pluja d'idees.

Esquemes.

Resums.

Mapes conceptuals.

Recull i anàlisi de la cultura popular local. Entrevista audiovisual.

 

Presentació en diapositives + presentació oral al grup classe.

Penjar la presentació de la pàgina web del centre.

Publicació de l'entrevista a: revista escolar, web del centre, diari local,...

Estació b

Pluja d'idees.

Esquemes.

Recol·lecció de fotografies.

Mural per penjar a classe.

Presentació oral al grup classe (transparències de fotografies).

Estació g

Pluja d'idees.

Observació de les prediccions del temps en els mitjans de comunicació.

Esquemes.

Realització de fotografies del temps diari i de l'estat del cel.

Recol·lecció de fotografies.

Mural per penjar a classe.

Conclusions.

Presentació oral al grup classe (transparències de fotografies).

 

Material addicional:

material audiovisual: càmera de fotografia, càmera de vídeo, canó de vídeo, projector de transparències, gravadora de veu.