GUIA DIDÀCTICA

 

 1. Objectius generals:

  Aquest WebQuest pretén que l'alumnat pugui fer un ús del llenguatge com a mitja per fixar i desenvolupar el propi pensament. Com també, utilitzar la normativa gramatical i la reflexió lingüística per millorar la pròpia expressió i com a element de referència en l'adquisició de nous coneixements.

 2. Objectius específics:

  Aquest WebQuest està pensada per a l'àrea de català i també està lligada a les Tècniques de Informació i Comunicació (TIC):

  - Comentar poemes dels poetes més importants.

  - Mostrar coneixements sobre la literatura catalana.

  - Assolir competències bàsiques TIC

 3. Organització dels alumnes, temporalització, recursos i espai:

 4. Els alumnes per poder desenvolupar aquest WebQuest han de tenir uns mínims de coneixements informàtics:

  - Saber utilitzar el PowerPoints o algun programa semblant.

  - Saber navegar per la xarxa.

  - Saber anomenar i desar arxius.

  Aquesta WebQuest està pensada per 4 sessions de 50 minuts de durada.

  Caldrà disposar dels següents recursos informàtics:

  - Almenys 2 ordinadors per grup.

  - Connexió a Internet.

  - Els oridnadors haurien de tenir instal·lats els programari que utilitzarà l'alumnet.

  - Un canó de projecció.

 5. Avaluació:

  L'alumnat ha de conèixer abans de començar a treballar com i de què seran avaluats. Això és útil perquè:

  - Els ajuda a pensar.

  - Els orienta sobre el que s'espera d'ells.

  - Els fa fixar en tots els detalls.

  - Els estimula a esforçar-se a fer un millor producte final.

L'avaluació d'aquest WebQuest és farà a través d'una rúbrica d'avaluació

Si teniu dubtes o suggerències, podeu fer-me'ls arribar. Clicau aquí