TASCA

 Voleu participar en un concurs de poesia de l'institut per impressionar els vostres companys, però no dominau la mètrica i la versificació.

Això té solució, només heu de continuar llegint.

Per començar cal que us agrupeu de tres en tres. Després cadascú ha de triar un paper a desenvolupar: Hi ha de ver un Trobador (serà l'encarregat de portar idees i d'assosserar a la resta), un Poeta (s'encarregarà de compondre els temes) i un Escrivà (que cercarà la informació que necessiti el grup).

Un cop tengueu totes les dades i els coneixement necessaris haureu de desenvolupar una presentació en PowerPoint d'un muntatge poètic.

Abans de començar, cal que mireu atentament la rúbrica d'avaluació d'aquesta WebQuest! 

Au, doncs, anem a la tasca!!!