Avaluació                        

            S’ha de fer una avaluació individual i una avaluació col·lectiva.

 

            RÚBRICA D’AVALUACIÓ GLOBAL

 

            Cada membre del grup serà avaluat en funció d’aquesta rúbrica:

 

 

1

2

3

4

totals

Recerca informació

No recull cap informació

Recull un mínim d'informació

Recull força informació

Recull tota la informació necessària

 

Presentació treball escrit

No presenta cap treball

Treball poc clar, amb faltes d’ortografia

Treball clar, sense faltes d’ortografia

Treball molt clar, ben presentat, sense faltes d’ortografia

 

Presentació PowerPoint

Presentació  molt fluixa

Presentació acceptable

Bona presentació

Excel·lent presentació

 

Exposició oral

No ha volgut exposar

Llegeix el que posen les diapositivies

 

Adequada però insegura i amb impresicions

 Pausada, coherent i captant l’atenció dels companys/es

 

  

            RÚBRICA DE TREBALL EN GRUP

 

            Cada membre del grup ha de contestar aquesta rúbrica i després s’ha de posar

            en comú amb la resta dels companys.

 

Com ha funcionat el nostre grup?

Necessita millorar

Molt bé

  1. Hem realitzat bé les feines ?

 

 

 

 

  1. Hem utilitzat el temps adequadament?

 

 

 

 

  1. Hem acabat les feines a temps?

 

 

 

 

  1. Ens hem ajudat?

 

 

 

 

  1. Hem progressat com equip?

 

 

 

 

  1. Ha complert cadascú el seu compromís?

 

 

 

 

Inici     Conclusió