Tasca

                       

                                

Per començar haurem de fer grups de tres persones. Es necessari que col·laboreu i treballeu conjuntament en les diferents activitats.


Investigarem com funcionen els telèfons mòbils, qui els va inventar i quines són les seves característiques. Haurem de fer servir el llenguatge sms. Fer una recerca de mercat de mòbils que utilitzen el català. I per acabar, haurem d'inventar el mòbil més original que se'ns ocorri.
 
 Cada grup haurà de preparar:
 · Un resum escrit en format word amb tota la informació que haureu aconseguit sobre els telèfons mòbils.
 · Una presentació en power point del vostre invent.

Què us sembla, començam?

 

Introducció     Procés