ELS M“BILS, LES SEVES RADIACIONS I LA SALUT DE LES PERSONES

CONCLUSIÓ

Els científics no s’han definit amb un sentit o l’altre. No poden veure el efectes a llarg plaç. Hi intervenen altres factors.
Per altra banda, creieu que hem fem un ús abusiu del mòbil ?
No es poden posar d’acord a Espanya tots els operadors de telefonia mòbil i posar una antena per a tots?

http://www.iies.es
http://html.rincondelvago.com/comunicacion-movil.html


Inici  Guia del professor