ELS M“BILS, LES SEVES RADIACIONS I LA SALUT DE LES PERSONES

CRÈDITS

Aquesta webquest surt com a treball final d’un curs ofert per la Conselleria d’Educació de la Comunitat Autònoma de Balears sobre la webquest.

Recursos utilitzats pel desenvolupament d’aquesta webquest:

Bernei Dodge, creador del recurs didàctic anomenat WEBQUEST, i d’on podem baixar una plantilla per realitzar una webquest.

http://www.webquest.sdsu.edu/LessonTemplate.html

Sebastià Capella i Priu, com a tutor d’aquest curs i creador de webquest molt interessants amb el nostre idioma. Membre de la Comunitat catalana de WEBQUEST.http://sebastia.capella.en.eresmas.net

Carme Barba i Coromines, col·laboradora de Sebastià Capella en aquest curs i creadora de webquest molt interessants amb el nostre idioma i membre de la Comunitat catalana de WEBQUEST. http://www.xtec.es/~cbarba1

Comunitat catalana de webquest: estudia els fonaments teòrics de les webquest; selecciona, comenta i difon diferents webquest en llengua catalana; difusió de webquest en castellà i referència a altres en diferents idiomes; creació de webquest en català. http://www.webquestcat.org

Aula 21 http://www.aula21.net

inici