GUIA DEL PROFESSOR

Àrea: Tecnologia i física.

Nivell: 3r i 4t d’ESO

Objectius:

Aconseguir sensibilitzar al col·lectiu de joves sobre els possibles efectes de l’ús abusiu dels mòbils.
Conèixer part de la legislació que existeix sobre l’ús del telèfon mòbil i de la instal·lació de les antenes repetidores.

Temporalització: 6 sessions d’una hora, entre recerca d’informació i elaboració del mural.


Inici  Crèdits