PROCÉS

Cada grup de 3 alumnes estarà format per:
  1. Un operador/a de telefonia mòbil que parlarà de les excel·lències i avantatges dels mòbils.
  2. Un científic/a que estudiarà les ones de tot tipus i indicarà quines són perilloses i amb quines circumstàncies.
  3. Un legislador/a que informarà com contempla actualment la llei la instal·lació de repetidors per a telefonia mòbil, i si diu alguna cosa sobre l‘us que han de fer les persones dels seus mòbils.
Inici  Recursos