TASCA

Per tal d'analitzar un tema tan important com són els efectes de les radiacions que emeten els mòbils sobre la salut humana, us dividireu per grups de 3.
Heu de preparar un mural en el que exposeu:
  1. Quines ones són perilloses? Si l'ús dels els mòbils és perillós, i en tot cas com s'hauria d'emprar
  2. Quins són els avantatges, baix el vostre parer, d'usar el mòbil?
  3. Qué diu la legislació actual sobre els mòbils i les seves antenes repetidores ?
Seria bo que féssiu un guió per poder presentar als vostres companys el vostre mural.

Inici  Procés