Recursos educatius

música

WebQuest: "En Frederic escolta a Mozart"

 

Àngels Pons Sans (apons5@educacio.caib.es)
Dolors Pons Borras (dpons1@educacio.caib.es)
Mª Àngels Febrer Torrent (mafebrer@educacio.caib.es)
Susana Camps Pons (scamps@educacio.caib.es)
Helena Cortés Ripoll (hcortes@educacio.caib.es)

CP Castell de Santa Àgueda
Ferreries


Hi havia una vegada un personatge que nomia Wolfgang Amadeus Mozart que va viure fa molts i molts anys a un país que nom Àustria...

Hi havia també un petit follet que nom Frederic que viu a un bosc qualsevol del país que tu vulguis imaginar...

Ha perdut la música d'una capseta molt especial. Li voleu ajudar?

Imatge WebQuest: "En Frederic escolta a Mozart"

ACTUALITZAT 14 / 3 / 07

Amb aquesta Webquest s'aconsegueix trobar i retornar la música a la capseta del follet a la vegada que s'apropa als alumnes d'educació Infantil a la figura de Mozart i la seva obra de forma globalitzada i interdisciplinar, utilitzant Internet com a base d'aprenentatge.Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "En Frederic escolta a Mozart"
   
mozart.zip WebQuest "En Frederic escolta a Mozart" (arxiu comprimit, 2.59 Mb)