GUIA DIDÀCTICA

 

 

JUSTIFICACIÓ

La webquest "En Frederic escolta a Mozart" pretén donar a conèixer el personatge històric W.A. Mozart presentant-lo com un fillet per fer-lo més proper als alumnes a la qual va dirigida.

La música que conté la capseta del follet Frederic és un fragment de la "Simfonia de les Joguines" que va escriure el pare de W. A. Mozart, Leopold, i que aquest va regalar al seu fill quan encara havia de néixer. S'ha volgut aprofitar aquest fet perque els alumnes coneguessin a l'Amadeus nen i descobrissin a través d'ell qui va escriure la música de la capseta i a la vegada dur-los a viatjar a través dels contes i del fascinant món de la internet a l'època de W. A. Mozart i de tota la seva família.

 

 

OBJECTIUS

 • Iniciació a la música clàssica .
 • Conéixer el personatge històric, Mozart. Descriure els trets més significatius de la seva vida.
 • Conéixer el vestuari que s'utilitzava a l'època de Mozart
 • Gaudir d'algunes de les peces musicals escrites per Mozart
 • Iniciació en la distinció dels diferents instruments musicals.

 

COMPÈTENCIES TIC

L 'adopció de les TIC com una competència bàsica comporta concretar els àmbits o dimensions de la competència, les accions educatives, i els mitjans organitzatius i metodològics per assolir-la.

Aquesta competència s'hauria d'anar assolint al llarg de tota l'escolarització, integrada en el currículum de totes les àrees.

Progressivament, l'alumnat ha de desenvolupar les capacitats de:

 • Comprendre l'impacte ètic, cultural i social relacionat amb les TIC.
 • Valorar els beneficis personals i socials de les TIC.
 • Ésser conscients de les implicacions dels usos de les TIC en diferents situacions, per exemple, a l'aula i a casa.
 • Apreciar la necessitat d'usos responsables de les TIC i la necessitat de protegir la informació de possibles mals usos, tant individualment com col·lectivament.

Competències Tic a l'Educació Infantil

 Alfabetització tecnològica

 • Usar el ratolí per assenyalar i clicar.
 • Iniciar/tancar l'ordinador.
 • Usar el teclat.
 • Imprimir clicant a la icona d'imprimir
 • Reconèixer i usar diferents icones.

Instruments de treball intel·lectual

 • Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics.
 • Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d'objectes.
 • Confeccionar una imatge utilitzant un programari de dibuix senzill.
 • Explicar el procés de treball amb l'ordinador i indicar les eines utilitzades.
 • Accedir a informació que es trobi en suport CD-ROM.
 • Crear, accedir i editar una o més frases amb un processador de text senzill.

Eina de comunicació

 • Fer comparacions simples entre el telèfon i el correu.
 • Establir una comunicació senzilla entre alumnes de diferents classes, personatge expert, pares….

Control i modelització

 • Seguir instruccions.
 • Usar jocs senzills de simulació o d'aventura.

Extret de: http://www.xtec.es/escola/tec_inf/tic/competencia.htm

 

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES, TEMPORALITZACIÓ, RECURSOS I ESPAIS

Aquesta WebQuest esta pensada per a desenvolupar amb alumnes d'Educació Infantil. Es treballarà amb els ordinadors de les classes. Aquests ordinadors han de tenir connexió a internet.

Per a presentar la webquest, posada en comú de tot el que es va trobant (bloc) i la sessió d'avaluació es treballarà en gran grup i si és possible s' utilitzarà el canó de projecció.

Per a la investigació dels diferents apartats i confecció del mural es treballarà en grups de 3 o 4 alumnes mentre la resta dels alumnes es distribueixen per racons. Aquest treball es realizarà amb l'ajuda de la mestra de suport.

Aquesta webquest es desenvoluparà en unes 12 sessions d'aproximàdament una hora.