AVALUACIÓ

 

 

PER PODER SABER COM HEU FET EL VOSTRE TREBALL HEU DE CONTESTAR AQUESTES TRES PREGUNTES AMB L'AJUDA DE LA MESTRA I TOTS ELS VOSTRES COMPANYS

  • T'HA AGRADAT LA FEINA QUE HAS FET? PER QUÈ?
  • QUÈ HAS APRÈS?
  • PENSES QUE PODRIES MILLORAR ALGUNA COSA?
  • QUÈ HA ESTAT MÉS DIFÍCIL?

L'avaluació la realitzarà la mestra a través de l'observació directa, tenint en compte la següent rúbrica:

  • Adquisició dels diferents continguts i objectius programats a la guia didàctica.
  • Participació dels alumnes en l'activitat grupal. Ens pot ajudar la següent rúbrica:
NOM DEL FILLET/FILLETA
POC
BASTANT
MOLT
El treball en grup Li costa treballar en grup: s'enfada fàcilment, no és responsable, té poca iniciativa... Va aprenent a treballar en grup i a assumir les seves responsabilitats amb ajuda. Sap treballar en grup: assumeix responsabilitats i ajuda als companys.
La recerca d'informació Li costa moure's per una web i buscar informació. Troba informació amb ajuda de la mestra i dels companys i companyes. Sap moure's per una web i cercar informació en els llibres.
Redacció del diari: BLOC No té interès i li costa escriure en el bloc. Escriu en el bloc amb ajuda dels companys i/o la mestra. Sap escriure en el bloc i mostra interès.
L'elaboració del mural No participa en la seva elaboració. Mostra interès però té poca iniciativa. Mostra interès, col.laboració i iniciativa.