QUADRES D'UNA EXPOSICIÓ

MODEST MUSSORGSKY





INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

CONCLUSIÓ

AVALUACIÓ

GUIA DIDÀCTICA

CRÈDITS





WebQuest per 2n cicle de primària

(Música, Plàstica, ...)

Disenyada al novembre de 2008 per:

Mª José Parra García
mjparra@educacio.caib.es



 







Adaptación y traducción al español por Isabel Pérez Torres
según la plantilla de la WebQuest Page y con el permiso de Bernie Dodge