Tormna a procés

Φ


PORTADA


ACTIVITAT 11.   Què és el nombre auri?2.   Qui foren els seus descobridors?3.   Com ho feren?RECURSOS:

http://centros5.pntic.mec.es/~barriope/matematicas/web_taller_0203/mujeres/monica/oro.htm

http://rt000z8y.eresmas.net/El%20numero%20de%20oro.htm#7

http://ca.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3_%C3%A0uria

http://www.xtec.es/~jcanadil/activitats/mao/Fibonacci.htm


INTRODUCCIÓ


TASQUES


PROCÉS


AVALUACIÓ


CONCLUSIONS


CRÈDITS


GUIA DEL PROFESSOR