Φ

PORTADA


ACTIVITAT 2

 Aprendràs a calcular el nombre auri de diferents formes:

1.   De forma matemàtica, amb l’estrella pitagòrica. Davalla la seva imatge i fes els càlculs.

2.   Utilitzant les mides del carnet d’identitat.

   T’has fixat que el carnet d’identitat guarda unes proporcions que ens són agradables. Divideix la llargada per l’amplada i tendràs una aproximació del nombre auri.

   Si no el tens a mà, baixen un d’Internet.

3.   Utilitzant la SÈRIE de FIBONACCI.

   Construeix la SERIE de FIBONACCI.

   Divideix a partir del 6è terme, dos termes consecutius, i anota el resultat.

   A quin nombre es va aproximant cada vegada més el quocient?

RECURSOS:

http://centros5.pntic.mec.es/~barriope/matematicas/web_taller_0203/mujeres/monica/oro.htm

www.radiofrontera.com.pe

http://www.basefinanciera.com/finanzas/publico/aula/atecnico/at_09.htm

INTRODUCCIÓ


TASQUES


PROCÉS


AVALUACIÓ


CONCLUSIONS


CRÈDITS


GUIA DEL PROFESSOR