Torna al procés

Φ

ACTIVITAT 5

   Construeix i estudia l’espiral àuria.

   Per fer aquesta activitat haureu d’utilitzar un regla, un compàs i un foli.

   Al temps que ho aneu construint, entendreu encara millor, la relació de la sèrie de Fibonacci i el nombre auri.

   Pensau en tot moment, què estau fent i perquè, no només traçau línies.RECURSOS:

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0648-02/durero.html

http://www.psicogeometria.com/matematica.htm