Φ

AVALUACIÓ

PORTADA


   L’avaluació d’aquesta WebQuest convé que us la comenceu a mirar de bon començament i que tingueu present tot allò que comptarà si voleu que tots estiguem molt satisfets del treball que heu fet.

  La realitzarem mitjançant dues graelles: una que com veureu avalua molts aspectes, la farà el professor i la segona l’haureu de respondre cada un de vosaltres.Rúbrica Global

Autoavaluació del treball en grup  • Recordau que l’avaluació ha de ser una activitat més de diàleg i de convivència.


INTRODUCCIÓ


TASQUES


PROCÉS


CONCLUSIONS


CRÈDITS


GUIA DEL PROFESSOR