Torna a l'avaluació

Φ


RÚBRICA GLOBAL

Es tendran en compte els següents aspectes:

             Aspectes

Just
1

Acceptable
2

Bon nivell
3

Excel·lent
4

Puntuació

Contingut

Informació a un nivell molt simplista.

El contingut mostra que s’ha entès el que s’ha treballat.

La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema.

La informació és excel·lent: han entès el tema, han reflexionat i han arribat a conclusions. 

Organització del contingut.

Confús, incomplet i sense una direcció clara.

Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entre ells.

L’organització és adequada i estan  relacionades  entre si.

Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.

Aspectes lingüístics.

Molts errors. Difícil d’entendre.

Adequat  malgrat alguns errors.

Fluid i clar  malgrat alguns errors.

Fluid i amb  bon nivell lingüístic.

Presentació

Poc elaborada. 

La presentació és correcta però poc atractiva.

La presentació és acurada i  visual.

La presentació  està molt treballada i és  molt atractiva  visualment.

Materials de suport

Pocs i no gaire  encertats.

Adequats encara que no els han sabut aprofitar.

Adequats. Han ajudat a entendre els
conceptes.

Força interessants i atractius. Han estat un excel·lent suport.

 

Posta en comú

Hi ha hagut  conflictes en les tasques de discussió.

No hi ha hagut conflictes però no hi ha hagut discussions ni planificacions

La posta en comú ha servit per planificar i resoldre dubtes

Les discussions han ajudat a la cohesió del  grup com a equip de  treball.

 

Autonomia

Contínuament calia cridar al professor.

Poques vegades hem necessitat l’ajuda del  professor.

Sovint hem trobat la solució nosaltres  mateixos.

Els problemes es discutien dins el grup i es buscaven solucions conjuntes. 

 

Projecte final

Molt senzill i poc elaborat

Poc creatiu, però ben acabat

Creatiu, però incomplet

Creatiu i molt ben acabat