GUIA


Nivell:

Aquesta webquest està pensada per ser desenvolupada per alumnes de tercer d'eso donat que els continguts que es treballen són fonamentalment d'aprofundiment en la història de la música.

Coneixements previs:

Convé que els alumnes tenguin una mica clara la successió d'etapes històriques i estils musicals.

L'alumne ha de conèixer del primer cicle els diferents tipus d'agrupacions musicals: orquestra, cor, duo...

Coneixements informàtics:

Processador de text

Programa per elaborar presentacions (opcional)

Altres recomanacions:

Per tal de poder accedir a les audicions convé que cada alumne porti els seus auriculars.

Objectius:

* Introduir els alumnes al coneixement de l'òpera

* Apreciar diversos exemples d'òperes al llarg de la història

* Valorar l'òpera com a espectacle que uneix múltiples manifestacions artístiques.

* Contribuir a desfer tòpics relacionats amb l'òpera com ara que és un espectacle avorrit, passat de moda, concebut per a una minoria...

Continguts:

* L'òpera. Parts de l'òpera. Llibret.

* L'òpera al llarg de la història: barroc, classicisme, romanticisme, segle XX.
Portada

Introducció

Tasca

Procés

Avaluació

Conclusió

Guia

Crèdits