PROCÉSLa campanya contempla la producció de cartells que seran distribuïts per la ciutat i microprogrames de ràdio

El vostre equip de treball es reunirà al començament de cada sessió per organitzar la feina. El cap de producte coordinarà les reunions i aixecarà acta dels acords presos.

FASE PRIMERA. DOCUMENTACIÓ.

Les dues primeres sessions us heu de documentar sobre el producte, tots els membres de l'equip treballareu en l'elaboració de fitxes amb el processador de text. Uns cercareu la informació i els altres redactareu les fitxes amb el processador de text.
FITXES DOCUMENTACIÓ

* Fitxa general òpera: definició, parts de l'òpera

* Una fitxa per a cada estil òpera al barroc, classicisme, romanticisme, segle XX. Característiques generals.

* Una fitxa per a cada òpera programada: estil, context, autor, títol, argument.

* Diccionari de terminis operístics a weblaopera

* Pàgines amb informació sobre les característiques de l'òpera a les diferents etapes:

Web La Opera , Musica clasica: La Historia de la Opera , Musica clàssica: La Historia de la Opera , LA ÓPERA - Monografias.com

* Els arguments i, fins i tot, els llibrets els pots trobar a Kareol i teatro colon
FASE SEGONA. CREACIÓ

Una vegada que tot l'equip té una informació més profunda sobre el tema de l'òpera heu de començar a dissenyar la campanya publicitària. La meitat de l'equip es dedicarà a l'apartat gràfic (cartells) i l'altre meitat a la part auditiva (ràdio). Això ens durà quatre o cinc sessions més.

DISSENY DE CARTELLS


* Un cartell per a cadascuna de les òperes programades.

* Poden presentar-se a la manera tradicional o mitjançant presentació informàtica.

* Títol i compositor destacats.

* Imatges relacionades amb l'obra o la seva època

* Presentació ha de resultar atractiva o cridar l'atenció del públic.

* Vos podeu inspirar en cartells d'òpera, dibuixos o dissenys de vestuari, decorats etc. que podreu trobar al cercador d'imatges de google.

* Pots trobar fonts originals a http://www.moorstation.org/fontennium/fontennium.htm

* Pot anar bé tenir en compte les pàgines visitades a l'apartat de documentació


MICROPROGRAMES DE RÀDIO

* 5 minuts de durada. Audició i explicació amena de aspectes generals de l'òpera o concrets de l'audició. Hi ha d'haver relació entre l'audició i la explicació.

* Microprogrames de “ràdio 5 tot notícies” vos poden donar idees (104.5 fm). Hi ha un de música clàssica a les 15:55h.

* Podeu escoltar audicions a “el poder de la palabra” i “Guiaudició”Portada

Introducció

Tasca

Procés

Avaluació

Conclusió

Guia

Crèdits