Crèdits i Referències

 

           Creador de les Webquest: Bernie DODGE

o       Correu de Bernie Dodge

 

         Webquest creada per Mateu Vila Cerdà, des del curs de formació permanent del professorat del CEP d’INCA. La tutora del curs ha estat na Maria Antòni Socias Salvà

         Materials trobats a partir del cercador

Return to the Beginning