Guia didàctica per al professor

·                    Àrea: Música

·        Nivell: 3er d’ESO

·        Els continguts tractats desenvolupen els següents objectius d’àrea:

·                    Conéixer l’organologia

·                     Esbrinar els diferents tipus d’intruments de percussió que existeixen i classificar-los segons la manera en què produeixen el so i dins aquesta classificació, classificar-los segons si són idiòfons o membranòfons

·                     Coneixement de les principals formes de fer sonar aquests instruments

·                     Conèixer les principals tècniques d’interpretació d’aquests instruments

 

·                    Temporització: 2 sessions

 

 

ALTRES DADES D’INTERÈS

 

·                    Què són les webquest?

·                    Ús didàctic de les webquest

·                    Portal webquest

·                    Enllaços de webquest

 

 

Return to the Beginning