TASQUES

Enumera els instruments més importants de cada un dels grups.

Fes una classificació segons la manera de fer-los sonar amb exemples d’instruments.

Explica la història de cada un dels instruments segons la manera en que produeixen el so.

Fes una relació de grups de percussió i audicions antigues i modernes.

Interpretar un ritme senzill*, amb un grup de companys, amb instruments de percussió que siguin entre ells diferents en quant a la forma de fer-los sonar.

*El ritme haurà de contenir màxim 12 compassos a 4/4 i amb figures blanques, negres i corxeres. Es valorarà que els ritmes facin poliritmes.

Finalment elabora un petit dossier on hi ha de figurar les característiques que ha de tenir un instrument de percussió perquè soni i les diferents subfamílies que hi ha, fen una esmena als predecessors de cada un d’ells i il·lustrant-ne alguns. Igualment intenta esbrinar els instruments més característics de la nostra illa.

Creus realment, després de tot el que has vist i estudiat, que els instruments de percussió has sigut, són i poden seguir essent, uns representants òptims per a l’expressió i comunicació dels esser humans? Per què?

 

Return to the Beginning