[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-WebQuest: "Amb la llengua a les mans. Els poemes visuals"
---

 

educació plàstica i visual

Rosa Galicia Badía (rgalicia@educacio.caib.es)

IES Xarc
Santa Eulària des Riu

Aquesta WebQuest és per a desenvolupar-la a l'àrea d'Educació plàstica i visual, encara que vindria molt bé tractar alguns aspectes a l'àrea de Llengua i literatura catalana.

Va dirigida als alumnes de 3r o 4t d'ESO ja que tenen un domini de les tècniques i del llenguatge adient per a extreure conclusions i reflexionar damunt les informacions obtingudes en les activitats de recerca. També tenen un domini clar del funcionament de l'Internet i del ordinador suficient per a fer un bon treball.

Imatge WebQuest: "Amb la llengua a les mans. Els poemes visuals"

L'objectiu és arribar a crear un poema visual però no per atzar, sinó desprès de reflexionar damunt una idea o un tema i pensant que tenim alguna cosa que dir, i sabent que no volem dir-la de qualsevol manera.

Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2006/2007"WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".

---

Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest

  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte