procés

El projecte per a fer un poema visual l'organitzarem en tres fases:
1.- Recerca d'investigació en Internet

Ens dividirem en tres grups:

  • el primer grup es centrarà en la biografia de JOAN BROSSA,
  • el segon grup cercarà els trets característics del poema visual i
  • el tercer grup cercarà els trets característics del poema objecte.

Heu d'emprar un cercador d'internet: http://www.google.es

podeu fer servir les paraules en negreta com "pista"

2.- Posada en comú de la informació obtinguda per cada grup

Cada grup exposarà a la resta dels companys la informació que ha trobat en Internet. Pot fer-ho com una exposició oral, mitjançant un PowerPoint o fent servir transparències o diapositives. Cadascu triarà el suport més adient.

3.- Elaboració del poema visual o del poema objecte

  • De forma individual, has d'escollir el tema sobre en torn al qual desenvoluparas el teu poema visual.
  • Per a tenir control damunt totes les actuacions es millor que facis esboços damunt paper abans de començar a "construir". Si vols fer servir algun objecte pensa en "el que tens en casa" i que pots utilitzar i manipular...
  • Quan començis a tenir una idea clara, comenta-la amb el professor, ell/ella et pot ajudar a resoldre els problemes tècnics. Ara ja pots fer el teu POEMA VISUAL.

anar a inici