Crèdits

Per a realizar aquesta WebQuest he utilitzat recursos diversos...

  1. Els links proposats a l'apartat de procés. Procés
  2. Les plantilles d'Isabel Pérez que es poden trobar a: Isabel Pérez.
  3. La filosofia de Bernie Dodge Bernie Dodge.