Guía per al professor

Aquesta WebQuest està  orientada per a alumnes de l'àrea de tecnologia
Esta dirigida a alumnes de tercer d'ESO.
Persegueix que els alumnes es familiaritzen amb els quadres elèctrics existents a les vivendes i en la finalitat dels seus components.
Queda perfectament integrada dins el curriculum dins el tema d'Electricitat.
Esta prevista la realització en cinc classes. La primera i la segona per a cercar informació, la tercerca per a contrastar la informació amb altres membres del grup, la quarta per a realitzar la presentació i la quina per a la defensa del treball.