La tasca

El resultat final del desenvolupament d'aquesta WebQuest serà  un document de presentació en format PowerPoint on s'explicarà  clarament que és un quadre elèctric, quins elements de protecció hi apareixen i quina és la seva finalitat. Per tant es tracta d'una tasca de recerca d'informació i posterior processament.

Al llarg d'aquesta WebQuest voldrem respondre a les següents preguntes: