L'AVANTGUARDA

Exercici de textos desordenats.

Ordena els següents moviments artístics clicant sobre cadascun segons l'ordre cronològic que creguis correcte