Activitat 1
: formeu grups de 3 o 4 companys; repartiu els rols de: direcció, investigació
i creació segons les vostres habilitats i interessos, tenint en compte però que cap membre del grup es pot inhibir de la resta de rols; es tracta de ser el principal responsable de cadascuna d'aquestes funcions dins el grup. Comuniqueu el rol assumit a la professora per tal que us pugui avaluar.