Activitat 2: disposeu de 25-30 minuts per consultar les següents adreces d'internet per tal d'entrar en contacte amb les diferents avantguardes:
No cal que llegiu tots els textos d'exemples: ens interessen els trets generals de les avantguardes.

(tothom ha de participar en la lectura d'aquestes interessants fonts d'informació, seguint les instruccions de qui dirigeix el grup)