Activitat 3: en grup, resoleu els següents exercicis de comprensió:


exercici1                     exercici 2


Comuniqueu a la professora el resultat de cadascun dels exercicis perquè en prengui nota


[els podeu repetir fins que aconseguiu una nota excel·lent]